Mbot

Os Mbot son pequenos robots que se programan cunha linguaxe adaptada do Scratch. Hai algunhas páxinas onde atoparedes interesantes videotitoriais de Mbot, como Aula Aragon, e Susana Oubiña préstanos este fantástico libro:


Nós aportamos estes videotitoriais:

Ningún comentario:

Publicar un comentario